Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2024r. godz. 11.00

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 12 kwietnia 2024 roku na godz. 11:00, w siedzibie spółki w Lublinie Zwyczajne...

czytaj więcej