Kontakt

Wybierz wygodną dla siebie formę kontaktu

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Spółka Akcyjna

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042933, wysokość kapitału zakładowego 1 510 000,00 zł

ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin
(81) 442-73-37

NIP: 573-10-04-475 REGON: 150976070

Oddział KWK „Pniówek”

adres: ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice
e-mail: pniowek@wschod.com.pl
tel. (32) 756-22-38

Napisz do nas

Tu nas znajdziesz

oferty pracy bogdankaroboty
górnicze

oferty pracy bogdankaoferty
kupna i sprzedaży

oferty pracy bogdankaszkolenia