Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.03.2022r. godz. 12.00

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 31 marca 2022 roku na godz. 12:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ul....

czytaj więcej