Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ Wschód” S.A. od ponad 20 lat zajmuje się drążeniem podziemnych wyrobisk korytarzowych.

Kadra i załoga PRS ,,Wschód” S.A. wywodzi się z firm budujących od samego początku kopalnię ,,Bogdanka” tj. od 1975 roku. Były to kolejno: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych ,,Mysłowice”, Kombinat Budownictwa Górniczego ,,Wschód” w Łęcznej, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Łęcznej, ,,Progobex” Łęczna.

Firmy te powstawały z kolejnych przekształceń zachowując w prawie w 100% całą kadrę zarządzającą i załogę poprzedników.

Zbudowano w latach 1975 -1998 trzy szyby górnicze w Bogdance, 2 szyby górnicze w Nadrybiu i dwa szyby górnicze w Stefanowie. Wydrążono dziesiątki kilometrów wyrobisk głównych kopalni i dziesiątki kilometrów wyrobisk rozcinających pokłady węgla, umożliwiających eksploatację tych pokładów.

W 1998 roku powstało Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych ,,Wschód” Sp. z o.o. przejmując kadrę i załogę ze zlikwidowanej firmy „Progobex” S.A. , przekształcone później w Spółkę Akcyjną.

Od chwili powstania PRS ,,Wschód” wykonało wiele wymagających wszechstronnych umiejętności, bogatego doświadczenia kadry i załogi robót górniczych. Główne roboty to:

  1. Udostępnienie złóż węgla w rejonie ,,Stefanów” poprzez wydrążenie  pochylni i przekopów na poziomie 990 m od strony rejonu ,,Nadrybie”.
  2. Odwodnienie i udrożnienie wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów ,,Bytom” szybów 2.2 i 2.1 w rejonie ,,Stefanów”.
  3. Pogłębienie o 100 m wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów ,,Bytom” szybu 2.1. w rejonie ,,Stefanów”.
  4. Wydrążenie kilkudziesięciu kilometrów wyrobisk korytarzowych, chodników przyścianowych, przecinek ścianowych w Lubelskim Węglu ,,Bogdanka” , Kopalni Węgla Kamiennego ,,Budryk”, Kopalni Węgla Kamiennego ,,Zofiówka”, Kopalni Węgla Kamiennego ,,Pniówek”, Kopalni Węgla Kamiennego ,,Krupiński”.
  5. Wykonanie wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów ,,Bytom” podziemnych, pionowych zbiorników retencyjnych: trzech w Lubelskim Węglu ,,Bogdanka” i jednego w Kopalni Węgla Kamiennego ,,Budryk”
  6. Remont wspólnie z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów ,,Bytom” obudów podziemnych pionowych zbiorników retencyjnych i podszybia szybu 1.3. na poziomie 960 m w rejonie ,,Bogdanka”

Oprócz działalności w branży górniczej Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych ,,Wschód” prowadziło prace w budownictwie. Główne obiekty budowlane zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych ,,Wschód” to:

  1. Nowa część galerii ,,Olimp” w Lublinie.
  2. Budynki mieszkalne w Lublinie, Nałęczowie, Łęcznej.
  3. Remont szpitala w Chełmie.
  4. Rozbudowa stadionu w Boguchwale koło Rzeszowa.

Obecnie spółka prowadzi prace górnicze dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. w KWK „Pniówek” oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. na polach „Bogdanka”, „Nadrybie”, „Stefanów”.