Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” Spółka Akcyjna

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042933, wysokość kapitału zakładowego 1 510 000,00 zł

ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin

NIP: 573-10-04-475, REGON: 15097607

tel. (81) 442-73-37

e-mail: biuro@wschod.com.pl

Oddział KWK „Pniówek”

ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice

e-mail: pniowek@wschod.com.pl

tel. (32) 756-22-38