Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A.

ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin

NIP: 573-10-04-475, KRS: 0000042933, REGON: 150976070

tel. (81) 442-73-37

e-mail: biuro@wschod.com.pl

Oddział KWK „Pniówek”

ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice

e-mail: pniowek@wschod.com.pl

tel. (32) 756-22-38