BUDUJEMY NA ZIEMI I ... POD ZIEMIĄ

 

Kontakt

 

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" S.A.


20-327 Lublin, ul. Wrońska 2

NIP 573-10-04-475

REGON 150976070

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, KRS 0000042933, Kapitał zakładowy: 1500 000,00 PLN

Tel: (0-81) 442-73-37

Fax: (0-81) 442-73-38