BUDUJEMY NA ZIEMI I ... POD ZIEMIĄ

 

Kontakt

 

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "WSCHÓD" S.A.


20-327 Lublin, ul. Wrońska 2

NIP 946-21-37-324

REGON 430949300

Sąd Rejonowy w Lublinie, KRS 0000431819, Kapitał zakładowy: 8080 000,00 PLN

Tel: (0-81) 442-73-37

Fax: (0-81) 442-73-38