Oferta pracy: Nadsztygar górniczy pod ziemią – Zastępca Kierownika Działu Górniczego (woj. lubelskie)

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” S. A. zatrudni na stanowisko:

Nadsztygar górniczy pod ziemią – Zastępca Kierownika Działu Górniczego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe górnicze,
 • zatwierdzenia upoważniające do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (lub gotowość do uzyskania zatwierdzeń – wymagany trzy letni staż pracy w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej),
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoka odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa górniczego.

Zakres obowiązków to m.in.:

 • wsparcie Kierownika Działu Górniczego w sprawowaniu nadzoru nad robotami górniczymi wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami prawa górniczego i planem ruchu zakładu górniczego, w tym kierowanie działem robót górniczych
 • przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy na terenie zakładów górniczych i egzekwowanie ich od pracowników
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej
 • bieżąca analiza kosztów, gotowości eksploatacyjnej oraz innych elementów wpływających na poprawę wydajności
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • planowanie produkcji i odpowiedzialność za realizację nałożonych zadań
 • współpraca z Działem BHP przy realizacji zadań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z działem rekrutacji przy planowaniu i realizacji przyjęć nowych pracowników.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • wynagrodzenie stałe plus premia, dodatki motywacyjne, bony żywieniowe za każdy zjazd pod ziemię,
 • nowoczesne narzędzia pracy (laptop, smartfon, itp.),
 • przyjazną atmosferę w Przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@wschod.com.pl

tel. 609 330 345

Prosimy o zamieszczenie w treści aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako : RODO).

Zostałem/am poinformowany/a przez Administratora Danych Osobowych, tj. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. z siedzibą w Lublinie, o tym, że:

1.Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2.Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, tj. przez okres 3 miesięcy.

3.Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: rekrutacja@wschod.com.pl

4.Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po mojej stronie, przy czym przysługuje mi prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

5.Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzania o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawę o ochronie danych osobowych.”

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.