Informacja o Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2020r. godz. 10.00.


Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z art. 405 Ksh. Reprezentowany będzie cały kapitał. Przewodniczącym Zgromadzenia będzie pan Marian Podgajny.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Wschód” S. A. nr KRS 000042933.

Podjętej w dniu 18.06.2020r. zgodnie z art. 405 Ksh.

UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia PRS „Wschód” S. A. z dnia 18-06-2020r.

Zgodnie z art. 3281 § 5 Ksh Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Biura Maklerskiego mBanku S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.