Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Łęcznej, ul. Jana Pawła II

Przedmiot:

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” S. A. wystawia na sprzedaż nieruchomość gruntową, będącą własnością spółki, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1993/7, położoną przy ul. Jana Pawła II 2,  21-010 Łęczna, obręb 0001, w gminie Łęczna, w powiecie łęczyńskim, woj. lubelskie; ujętą w KW nr LU1I/00283643/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, bez wpisów w dziale IV KW, o powierzchni – 1,7923 ha.

Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Jana Pawła II w Łęcznej (DK 82) będącą główną arterią komunikacyjną miasta. W mieście Łęczna wg. danych GUS za 2017r. zamieszkiwało 19 167 mieszkańców. Działka zlokalizowana jest na wzniesieniu przy rzece Wieprz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przewidzianych pod terenowe urządzenia sportu i rekreacji, np. boiska, korty, siłownie otwarte (3UT) oraz z widokiem na tereny przyległe do rzeki Wieprz.

Zagospodarowanie działki:

Działka wolna jest od zabudowy. Część terenu działki utwardzona jest drogą wewnętrzną mogącą służyć podczas prac budowlanych. Działka kompleksowo uzbrojona w media w granicach działki: wodociąg miejski, energia elektryczna, kanalizacja, sieć telefoniczna, sieć gazowa. Dojazd do działki drogą utwardzoną (ul. 3 Maja).

Przeznaczenie nieruchomości:

W   oparciu   o   ustalenia   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   gminy Łęczna uchwalonego Uchwałą nr XL/217/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 listopada 2017r. na działce w części południowej dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa (symbol planu 1MW/U), w części północnej przewidziano przestrzenie publiczne (1PP3) z możliwością lokalizacji zieleni lub parkingu.

Kontakt:

Przemysław Włodarczyk, tel. 601 429 393, wlodarczyk@wschod.com.pl