Aktualne oferty pracy – woj. śląskie.

PRS „Wschód” S. A. poszukuje pracowników w związku z planowanym uruchomieniem nowego przodka kamiennego wyposażonego m.in. w kombajn MR 620X – Ex (AM105), który drążył strategiczne chodniki w KWK „Zofiówka” i KWK „Pniówek”, na stanowiska:

GÓRNIK

GÓRNIK KOMBAJNISTA

oraz

OSOBY DOZORU RUCHU

Miejsce pracy: Pawłowice, woj. śląskie

Wymagania:

  • zatwierdzenie OUG – dozór ruchu p/z,
  • doświadczenie – mile widziane,
  • motywacja do pracy,
  • dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym.

Pracownikom firmy oferujemy:

  • wysokie zarobki,
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • premię uznaniową,
  • dodatki motywacyjne,
  • inne dodatki do 800 zł/m – c.

Aplikacje można składać drogą elektroniczną na adres:

pniowek@wschod.com.pl

lub osobiście w Oddziale firmy przy KWK „Pniówek” w Pawłowicach ul. Krucza 18.

Tel. kontaktowy: 032 756 22 38

Prosimy o zamieszczenie w treści aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako : RODO).

Zostałem/am poinformowany/a przez Administratora Danych Osobowych, tj. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. z siedzibą w Lublinie, o tym, że:

1.Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2.Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, tj. przez okres 3 miesięcy.

3.Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: rekrutacja@wschod.com.pl

4.Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po mojej stronie, przy czym przysługuje mi prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

5.Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzania o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub ustawę o ochronie danych osobowych.”

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „WSCHÓD” S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.